Menu

Nigdy nie jest za wcześnie
na sztukę

Nie musisz czekać do matury, aby sprawdzić, jak studiuje się na ASP w Katowicach. Jeśli ukończyłaś lub ukończyłeś sześć lat, możesz bez przeszkód poznawać tajniki sztuki i designu, sprawdzić jak pracowali dawni mistrzowie, bawić się rysunkiem i grafiką, projektować, oglądać wystawy wspólnie z artystami…

ASP w Katowicach otwiera Akademię Młodego Wiekucykl bezpłatnych zajęć dla dzieci i rodziców. Za udział w minimum 10 zajęciach wręczamy dyplom Akademii Młodego Wieku. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, zapewniamy także wszystkie materiały.

Wkrótce podamy program kolejnego semestru.

Nie wystawiamy ocen, ale szykujemy dyplomy. Aby otrzymać Dyplom Akademii Młodego Wieku musicie zebrać do indeksu przynajmniej 10 pieczątek, w tym co najmniej jedną z nich powinien zdobyć Rodzic lub Opiekun. Zabacz, co dla Was przygotowaliśmy w tym semestrze.

Wybierz zajęcia