Menu

Nigdy nie jest za wcześnie
na sztukę

 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Akademia młodego wieku”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Cel zostanie osiągnięty dzięki:

– uruchomieniu cykli zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży, mających na celu rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, inspirowanie do twórczego myślenia oraz propagowanie kultury innowacyjności;

– uruchomieniu cyklu oprowadzań kuratorskich po wystawach prac artystycznych, mających na celu stymulowanie rozwoju intelektualnego, aksjologicznego i społecznego dzieci i młodzieży oraz ich rodziców;

– organizacji zajęć dla rodziców, mających na celu podnoszenie ich kompetencji wychowawczych oraz społecznych, w szczególności w kontekście ich roli związanej z kształtowaniem świadomości kulturowej oraz rozwijaniem wyobraźni i ekspresji twórczej dzieci i młodzieży.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 193 143,43 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2018-31.03.2022

 

 

 

 

 

 

Od 2018 roku przy ASP w Katowicach działa Akademia Młodego Wieku — cykl bezpłatnych zajęć dla dzieci i rodziców. Za nami już trzy semestry warsztatów, wykładów i artystycznych spacerów. Mamy już całkiem spore grono młodych absolwentów, a przed nami IV semestr zajęć.

 

Nie musisz już czekać do matury, aby sprawdzić, jak studiuje się na ASP w Katowicach. Jeśli ukończyłaś lub ukończyłeś sześć lat, możesz bez przeszkód poznawać tajniki sztuki i designu, sprawdzić jak pracowali dawni mistrzowie, bawić się rysunkiem i grafiką, projektować, oglądać wystawy wspólnie z artystami…

Pandemia wymusiła na nas małą przerwę, ale wznawiamy projekt i od października zaczynamy zajęcia w ramach IV semestru.

Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia na zajęciach.

Nie wystawiamy ocen, ale szykujemy dyplomy. Aby otrzymać Dyplom Akademii Młodego Wieku musicie zebrać do indeksu przynajmniej 10 pieczątek, w tym co najmniej jedną z nich powinien zdobyć Rodzic lub Opiekun. Zabacz, co dla Was przygotowaliśmy w tym semestrze.

Wybierz zajęcia